Jdi na obsah Jdi na menu
 


 Přehled řeckých bohů

Vojtěch Poříz

Tvořitelská božstva
Chaos – počátek a pramen všeho na světě
Erós – zosobnění mocné a vše oživující síly; bůh lásky a sama láska
Úranos – bůh nebe, též samo nebe
Gaia – bohyně země a sama Země
Aithér – bůh věčného světla
Erebos – bůh věčné tmy a věčná tma sama
Hémerá – bohyně jasného dne
Nyx – bohyně noci a zosobněná noc
Pontos – bůh hlubin vnitřního moře
Kallirhoé – zrodila Echidnu a obra Géryona

Pontos a Gaia zrodili tyto významné bohy:
Eurybia – matka otce hvězd a větrů Astraia
Forkýs – mořský bůh, strážce moří, hlídač mořských nestvůr
Kétó – mořská bohyně, zosobňovala všechny hrůzy na moři a v moři
Néreus – mořský bůh, přívětivý k lidem, zvaný „Mořský stařec“

Titáni

Titáni a titánky jsou v řecké mytologii synové matky země Gaie a boha nebe Úrana.
Astraios
Aithra
Asteria
Atlás
Dióna
Epimétheus
Foibé
Hyperion
Iapetos
Klymené
Koios
Kríos
Kronos
Menoitios
Métis
Mnémosyné
Okeanos
Pallás
Persés
Prométheus
Rheia
Téthys
Theia
Themis

Vedle Titánů byli zrozeni Gaiou s Úranem (nebo z kapek Úranovy krve):
Giganti – obludní dlouhovlasí obři
Kyklópové – obludní obři s jedním okem
Hekatoncheirové – storucí, padesátihlaví obři
Erínye – bohyně pomsty a kletby, zvané též Furie

Olympská božstva
Zeus – nejvyšší řecký bůh; vládce nad bohy i lidmi
Héra – Diova manželka, ochránkyně manželství, posvátnosti a neporušitelnosti manželských svazků

Diovi sourozenci
Hádés – bůh podsvětí
Poseidón – bůh moří
Hestie – bohyně rodinného krbu
Démétér – bohyně plodnosti země a rolnictví

Diovy děti
Athéna – bohyně moudrosti a vítězné války, ochránkyně statečnosti, práva, spravedlnosti a umění
Apollón – bůh slunce a světla,lékařství,hudby,poezie,umění a čistoty,vládce múz a věštíren
Artemis – bohyně měsíce, ochránkyně přírody a zvěře, vášnivá lovkyně
Héfaistos – bůh ohně a kovářství, zbrojíř bohů a ochránce řemeslníků pracujících s ohněm a kovářství
Arés – bůh války
Afrodíté – bohyně krásy a lásky
Hermés – bůh obchodníků, poutníků, řečníků, atletů, vynálezců, podvodníků a zlodějů; posel bohů

Trojici nejmocnějších bohů tvoří Zeus – nejvyšší vládce, Poseidón – vládce nad vodami a Hádés – vládce podsvětí. Právě Hádés však nepobýval na Olympu, žil ve svém zlatém paláci v nejtemnější části podsvětí, které nikdy neopouštěl. Proto se uvádí, že Olympských bohů bylo jenom dvanáct.
Ostatní bohové a polobohové
Adrásteia – bohyně hor - fryžská
Achelóos – bůh řeky v Aitolii
Aiolos – bůh vládce větrů
Amfitríta – bohyně mořská, manželka Poseidóna
Anemoi – bohové všech větrů
Anterós – bůh pomsty zhrzené lásky
Apaté – bohyně klamu a sám klam
Asklépios – bůh lékařství
Asópos – bůh řeky v Boiótii
Áté – bohyně zaslepené a nezkrotné vášně
Artemis – bohyně lovu
Boreás – bůh severního větru
Daimón – božská bytost-vliv na osudy člověka, nebo duch zemřelého
Deimos – zosobněný děs
Dionýsos – bůh vína a veselí
Dryády – lesní nymfy, nižší bohyně
Eileithýia – bohyně porodu
Éós – bohyně ranních červánků
Éósforos – bůh hvězdy Jitřenky
Erós – zosobnění mocné a vše oživující síly; bůh lásky a sama láska, syn Afrodíty
Eris – bohyně sváru
Erínye – bohyně pomsty a kletby (též Furie a Eumenidy)
Alléktó – bohyně pomsty a kletby
Megaira – bohyně pomsty a kletby
Tísifoné – bohyně pomsty a kletby
Euros – bůh východního (JV) větru i sám vítr
Eurynomé – mořská bohyně
Fobos – zosobněná hrůza
Gráníkos – bůh řeky v Mýsii
Harmonia – proměněna v hada
Hébé – bohyně věčné mladosti, služebnice olympských bohů
Hekaté – bohyně měsíce – maloasijská
Hélios – bůh slunce a světla
Héliovny – sestry Faethóna
Héraklés – hrdina, vzat na Olymp, prohlášen nesmrtelným
Hóry – bohyně ročních období a pořádku v přírodě i ve společnosti
Eiréné – bohyně míru
Eunomia – bohyně zákonnosti
Karpó – bohyně podzimu
Thalló – bohyně jara
Hyády – dcery Titána Atlanta nebo Ókeana
Ambrosia
Eudóra
Faisylé
Korónis
Polyxó
Faió
Dióna
Hymén – bůh sňatku a ochránce manželství
Hypnos – bůh spánku a sám spánek
Charitky – bohyně půvabu a krásy
Aglaia – bohyně půvabu a krásy – „Skvělá“
Eufrosyné – bohyně půvabu a krásy – „Dobromyslná“
Pásithea – bohyně půvabu a krásy
Thaleia – bohyně půvabu a krásy – „Kvetoucí“
Íasión – bůh úrodného nitra země
Ínachos – bůh stejnojmenné řeky v Argu
Iris – bohyně duhy
Kallistó – družka bohyně lovu Artemis
Kéfísos – bůh řeky v Boiótii
Kéry – bohyně smrti, zejména násilné
Kirké – kouzelnice
Kybelé – Matka bohů, dárkyně života
Létó – bohyně, matka Apollóna a Artemis
Litai – bohyně proseb (mn. č.)
Lucifer – zosobnění hvězdy Jitřenky a její bůh
Moiry – bohyně osudu,sudičky
Atropos – četla knihu života a určovala hodinu smrti
Klóthó – rozpřádá nit lidského života
Lachesis – rozvíjí nit lidského života
Mómos – bůh hany a hlouposti
Morfeus – bůh snů
Múzy – bohyně umění
Erató – Múza milostného básnictví a milostných písní
Euterpé – Múza lyrického básnictví
Kalliopé – Múza epického básnictví
Kleió – Múza dějepisectví
Melpomené – Múza tragédie
Polyhymnia – Múza hymnických zpěvů a sborové lyriky
Terpsichoré – Múza tance
Thaleia – Múza veselého básnictví, komedie a pastýřských zpěvů
Úrania – Múza hvězdářství
Nefelé – bohyně oblaků
Nemesis – bohyně odplaty
Níké – bohyně vítězství
Nymfy
Adrásteia – nymfa
Alexirhoé – vodní nymfa
Dafné – nymfa
Echó – horská nymfa, proměněna v ozvěnu
Hesperia – nymfa
Ídaia – nymfa
Kalypsó – nymfa
Oinóné – nymfa z Tróady
Salmakis – nymfa horského pramene u Halikarnassu
Sýrinx – nymfa z arkadských hor
Najády – vodní nymfy, nižší bohyně
Aiglé – najáda nejkrásnější
Néreovny – nižší mořské bohyně
Notos – bůh jižního větru
Oiagros – říční bůh v Thrákii
Ókeanovny – bohyně vnějšího moře
Oready – horské nymfy, nižší bohyně
Pan – bůh lesů a lovců, pastýřů a stád
Peithó – bohyně lichotivého přemlouvání
Persefona – manželka vládce podsvětí
Plejády – sestry Hyád, proměněny v souhvězdí
Maia – proměněna v Plejády
Meropé – proměněna v Plejády
Plútos – bůh bohatství
Priápos – bůh plodnosti
Próteus – mořský bůh
Seléné – bohyně měsíce
Skamandros (Xanthos) – bůh stejnojmenné řeky v Tróji
Styx – bohyně a zosobnění řeky v podsvětí
Tartaros – bůh a zosobnění propasti
Thanatos – bůh smrti a sama smrt
Thaumás – bůh přírodních úkazů na moři
Tritón – mořský bůh
Tyché – bohyně šťastné náhody
Zefyros – bůh západního větru

Bájní tvorové řecké mytologie
Antaios – obr nezdolné síly
Echidna – příšera napůl žena, napůl had
Empúsa – příšera v Hádově říši
Fantasos – zjevoval se jako přízrak
Fénix - ohnivý pták
Giganti – obludní dlouhovlasí obři
Alóeovci – synové Alóea
Efialtés – největší obři
Ótos – největší obři
Alkyoneus
Klytios
Porfyrión
Enkelados
Polybótos
Gorgony – příšery, sestry Graí
Euryalé
Medúsa – Gorgona
Sthenó
Graie – příšery, sestry Gorgon
Harpyje – příšery
Hekatoncheirové – storucí, padesátihlaví obři
Briareós
Kottos
Gyés
Hydra – obluda s hadím tělem a devíti dračími hlavami
Charybdis – mořská obluda
Chiméra – příšera
Chrýsáór – obr
Kákos – obr nestvůrný
Kentauři – napůl muži, napůl koně
Eurytión – nejsilnější z Kentaurů
Folos – Kentaur
Cheirón – Kentaur
Nessos – Kentaur
Kerberos – trojhlavý pes,strážce vchodu do podsvětí
Kúréti – horští démoni z Kréty, ochránci Dia
Kyklópové – obludní obři s jedním okem
Polyfémos – Kyklóp
Ládón – příšera – stohlavý drak,ochránce zlatých jablek
Laistrygonové – národ lidožroutů – obři
Lamia – příšera v Hádově říši
Mínotaurus – netvor-člověk s býčí hlavou či býk s lidským tělem
Orthos – pes dvouhlavý obludný
Pégasos – okřídlený kůň z hlavy Medúzy
Pýthón – drak s hadím tělem
Satyrové – horští a lesní démoni
Marsyás – Satyr
Sfinx – obluda se ženskou hlavou, lvím tělem a ptačími křídly
Sirény – obludy s ženskou hlavou a ptačím tělem
Skylla – mořská obluda
Talós – měděný obr
Tityos – obrovský syn Gaie
Týfón – hrozný obr

Stymfalský pták

Trojici nejmocnějších bohů tvoří Zeus – nejvyšší vládce, Poseidón – vládce nad vodami a Hádés – vládce podsvětí. Právě Hádés však nepobýval na Olympu, žil ve svém zlatém paláci v nejtemnější části podsvětí, které nikdy neopouštěl. Proto se uvádí, že Olympských bohů bylo jenom dvanáct.

Hrdinové
Prométheus
Midas
Orfeus
Tantalos
Hipodamie (Pelops)
DAIDALOS A IKAROS
Filemon a Baucis
Oslavy na počest bohů - Olympijské hry, Pýthijské hry
Věštírna – Delfy (věštkyně Pýthia)
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář